Wyjątkowe sondy FISH i CISH

Firma ZytoVision GmbH to producent sond i odczynników do diagnostyki in vitro metodami fluorescencyjnej lub chromogennej hybrydyzacji in situ. Corocznie pojawiają się nowe pozycje w panelu produktów, aktualizowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Udostępniamy Państwu listę wybranych sond do diagnostyki metodami FISH i CISH, których próżno szukać na rynku w asortymencie produktów do diagnostyki in vitro.

Zapraszamy do lektury i współpracy. 

This website uses cookies Find out more Cookies are small text files, stored by the web browser on users device. Used for statistical analysis of traffic, matching the look and content to suit your needs. By leaving cookies unblocked in your browser, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies, change the settings of your browser. Accept