Cell Marque - nowości 2020

h-Caldesmon (hHCD) Mouse Monoclonal Antibody (numer katalogowy: CM-451M)

Caldesmon to białko, które ułatwia regulację skurczu komórkowego poprzez kompleksowanie kalmoduliny, tropomiozyny i aktyny. Stwierdzono, że izoforma o wysokiej masie cząsteczkowej (h-caldesmon) ma ograniczoną ekspresję w trzewnych i naczyniowych komórkach mięśni gładkich. W szczególności silną ekspresję h-caldesmon zaobserwowano w nienowotworowym myometrium macicy, podczas gdy jest całkowicie nieobecny w warstwie endometrium. W patologii nowotworów komórek wrzeciona nakładające się profile barwienia immunohistochemicznego między komórkami mięśni gładkich a komórkami miofibroblastycznymi nie pozwoliły na niezawodną identyfikację prawdziwych guzów mięśni gładkich. Wykazano, że immunohistochemiczne wykrywanie h-caldesmon pomaga odróżniać guzy mięśni gładkich, takie jak mięśniak gładki i mięsak gładkokomórkowy od zmian miofibroblastycznych, takich jak zapalne guzy miofibroblastyczne i włókniaki.

Produkt przeznaczony do diagnostyki in vitro dostępny w następujących pojemnościach: stężone 0,1 ml, 0,5 ml, 1 ml, oraz gotowe do użycia 1 ml i 7 ml.

 h-Caldesmon (hHCD) Mouse Monoclonal Antibody

https://www.cellmarque.com/antibodies/CM/3662/h-Caldesmon_hHCD

 

PSMA (EP192) Rabbit Monoclonal Primary Antibody (numer katalogowy: CM-327R)

Antygen błonowy specyficzny dla prostaty (PSMA) jest przezbłonową glikoproteiną typu II o aktywności enzymatycznej. PSMA ulega ekspresji w normalnych komórkach nabłonka prostaty, a także w komórkach nowotworowych prostaty. Wykazano, że ekspresja PSMA jest zwiększona w raku prostaty i jest skorelowana z postępem choroby. Chociaż PSMA jest bardzo wrażliwy i specyficzny dla prostaty, znakuje również podzbiór tkanek innych niż prostata, w tym jelito cienkie i nerki. PSMA jest przydatny do identyfikacji przerzutowego raka prostaty i odróżnienia raka prostaty od raka urotelialnego.

Produkt przeznaczony do diagnostyki in vitro dostępny w następujących pojemnościach: stężone 0,1 ml, 0,5 ml, 1 ml, oraz gotowe do użycia 1 ml i 7 ml.

 PSMA (EP192) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

https://www.cellmarque.com/antibodies/CM/3666/PSMA_EP192

 

TROP2 (EP431) Rabbit Monoclonal Primary Antibody (numer katalogowy: CM-465R)

Antygen trofoblastowy 2 (TROP2) jest przezbłonową glikoproteiną, która przeodzi wewnątrzkomórkowe sygnały wapniowe. Nadekspresja TROP2 została powiązana z progresją guza ze względu na jego udział w regulacji wielu ważnych procesów komórkowych, w tym migracji, proliferacji i inwazji. TROP2 wykazuje silne, rozproszone barwienie w brodawkowatym raku tarczycy, podczas gdy barwienie w innych zmianach tarczycy, takich jak gruczolaki i raki grudkowe tarczycy, ogranicza się do rzadkich, ogniskowych lub rozproszonych komórek. Wzrost ekspresji TROP2 zaobserwowano również w raku jelita grubego i surowiczych raków jajnika w porównaniu z nienowotworowymi jajnikami i okrężnicą.

Produkt przeznaczony do diagnostyki in vitro dostępny w następujących pojemnościach: stężone 0,1 ml, 0,5 ml, 1 ml, oraz gotowe do użycia 1 ml i 7 ml.

 TROP2 (EP431) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

https://www.cellmarque.com/antibodies/CM/3665/TROP2_EP431

 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym w celu uzyskania bliższych informacji.

 

This website uses cookies Find out more Cookies are small text files, stored by the web browser on users device. Used for statistical analysis of traffic, matching the look and content to suit your needs. By leaving cookies unblocked in your browser, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies, change the settings of your browser. Accept