Witamy na naszej stronie. Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku
ELEKTROMED
ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice
Tel. 12 288 91 40, Fax. 12 288 91 42
Tel. 12 362 62 01 Serwis całodobowy 691 25 88 21
e-mail: biuro@elektromed.pl

Witamy na naszej stronie
Witamy na oficjalnej stronie firmy ELEKTROMED. Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży laboratoryjnego. Głównym celem naszych działań jest wzrost efektywności i konkurencyjności Państwa Laboratoriów poprzez usprawnienie wydajności codziennej pracy.
Najnowsze wiadomości

Projekt na dofinansowanie

  

Szanowni Państwo

1.       Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosiło:

 

 1. Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-003/2016 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym

a.      oraz

b.    wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym.

 

3.       Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej IX wsparcie rozumiane jest jako:

4.       Doposażenie – uzupełnienie wyposażenia, wzbogacenie posiadanych zasobów, dodanie jakiejś części lub funkcjonalności, w tym unowocześnienie posiadanej infrastruktury sprzętowej. W ramach doposażenia możliwy jest zakup (w tym w ramach wymiany): wyrobów medycznych, wyposażenia socjalno-bytowego, za wyjątkiem sprzętu AGD i RTV(dopuszczalny jest zakup sprzętu AGD takiego jak lodówki, szafy chłodnicze, zamrażarki, tylko pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych), sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, urządzeń przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej.

 

Na co i kto może składać wnioski?

 1. Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych (forma prawna – kod 146).
 2. Podmioty lecznicze utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 146), udostępniające bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, o ile:

  a)  publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych nie dysponuje własną bazą szpitalną, oraz

  b)  udostępnienie odbywa się na zasadach określonych w pisemnym porozumieniu/umowie zawartej między podmiotem leczniczym a publiczną uczelnią medyczną lub publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych zawartym/zawartej na okres gwarantujący zachowanie przez beneficjenta trwałości projektu, oraz

  c) nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie danej inwestycji w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego.
 3. Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia (forma prawna – kod 165).
 4. Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2 (forma prawna – kod 116, kod 117).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:        

 • wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom nowotworowym oraz         

wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym

 

Nabór wniosków aplikacyjnych przebiegał będzie w terminie 30.09.-30.11.2016 r.

 

Szersze informacje znajdują się:

http://www.pois.gov.pl/nabory/92-infrastruktura-ponadregionalnych-podmiotow-leczniczych-2/

Wszystkich Państwa zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi.

 

 





O przewadze naszej Firmy decydują:
 • piętnaście lat doświadczenia w sprzedaży i serwisie sprzętu dla histopatologii
 • elastyczne i indywidualne podejście do każdego Klienta;
 • umiejętność trafnego określenia potrzeb naszych Klientów;
 • szybkość reakcji na potrzeby Klientów.
 • profesjonalny zespół doradców i serwisantów, poszerzających swoje kompetencje licznymi szkoleniami;
 • kompleksowa oferta, kompetentnie i niedrogo
 • i najważniejszy atut - zadowolenie naszych Klientów!
Aktualna promocja

PARTNERZY:

2008 ELEKTROMED www.elektromed.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.repliki zegarków
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzesku