Klauzula RODO SARS-CoV-2

Klauzula informacyjna w związku z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa
podjętymi ze względu na epidemię choroby COVID-19

 

W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Pałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach (poczta:32-005 Niepołomice) przy ulicy Zabierzowskiej 11, posługujący się numerami NIP 683-149-14-75, REGON 351517286.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elektromed.pl lub listownie na adres korespondencyjny: ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, Wola Batorska 608, 32-007 Zabierzów Bocheński.
 3. Podanie danych osobowych w ankiecie oraz wyrażenie zgody na pomiar temperatury jest niezbędne dla celów organizacji i przeprowadzenia Szkolenia oraz spełnienia przez Organizatora zobowiązań wynikających z zawartych Umów z uwzględnieniem zaleceń związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej COVID-19, umieszczanych w szczególności na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 4. Dane osobowe uzyskane w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej COVID-19 na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. f RODO
 2. w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

i przez okres do 30 dni od dnia, w którym nastąpiło odwołanie stanu epidemii.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu, natomiast będą przekazywane podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
 2. Osobom, których ww. dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Administrator nie będzie zobligowany do ich przetwarzania w świetle obowiązujących przepisów prawa,
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się wiecej Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Akceptuję