Sprawdź nowości w naszej ofercie

Nasza oferta

slie_basket_transfer_system, SBTS, Gemini, ClearVue, barwiarka, zaklejarka

Slide Basket Transfer System

  • Szkiełka umieszczone w barwiarce Gemini AS, po przejściu procesu bawienia są automatycznie przenoszone do zaklejarki ClearVue, gdzie zostaną automatycznie zamknięte szkiełkami nakrywkowymi. O zakończeniu procesu powiadomi nas system.
  • Użytkownik komunikuje się z urządzeniem SBTS przez interfejs urządzenia barwiarki, 
  • Czujniki położenia koszyków.
  • Opcjonalne akcesorium do skanowania kodów kreskowych na szkiełkach i połączeń LIS.
This website uses cookies Find out more Cookies are small text files, stored by the web browser on users device. Used for statistical analysis of traffic, matching the look and content to suit your needs. By leaving cookies unblocked in your browser, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies, change the settings of your browser. Accept