Sprawdź nowości w naszej ofercie

Procesory tkankowe

Procesory tkankowe to urządzenia służące do przygotowania materiału histologicznego do zatopienia w parafinie, tzn. odpowiednie odwodnienie i wstępne przepojenie parafiną. Urządzenia tego typu można podzielić na dwa typu: otwartego lub zamkniętego (zwanego również próżniowym).

Znajdź swój produkt

This website uses cookies Find out more Cookies are small text files, stored by the web browser on users device. Used for statistical analysis of traffic, matching the look and content to suit your needs. By leaving cookies unblocked in your browser, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies, change the settings of your browser. Accept